Bolujem od retinitis pigmentosa i koristim Vaš OKUVAL. Kolika je maksimalna dnevna doza luteina za odraslu osobu?

Valentina Gambiroža, dipl.ing.preh.teh, nutricionist

Neki stručnjaci tvrde da bi doza od 6 mg luteina na dan trebala zadovoljavati potrebe odrasle zdrave osobe kako bi se prevenirale pojedina stanja ili oboljenja oka, dok drugi tvrde da ta doza iznosi 25 mg na dan. Iako se među znanstvenicima po tom pitanju vode stalne rasprave, treba obratiti pažnju na slijedeće:

  • Istraživanja ukazuju da doze u rasponu od 6-10 mg luteina na dan imaju učinak na prevenciju makularnih promjena. Zbog toga se te doze smatraju nekim minimalnim dozama u svrhu prevencije i terapije očnih oboljenja
  • Ne postoje dokumentirane nuspojave djelovanja luteina. Doze od 15, 30 ili više mg na dan, ne bi trebale uzrokovati nikakav neželjen učinak. Dakle, ukoliko je riječ o nekakvom zdravstvenom stanju kod kojeg se preporučuje uzimanje luteina, svakako je bolje uzimati veće doze.

Mišljenja sam da doza od 12 mg luteina na dan ne bi trebala uzrokovati nikakve neželjene pojave, a čak bi se usudila i savjetovati primjenu većih doza. Naime, velik broj znanstvenih istraživanja vezanih uz praćenje djelovanja luteina kod osoba oboljelih od RP, pokazuje odlične rezultate. Istraživanja su prosječno uključivala doze od 15 mg/dan pa i to govori u prilog tome da doza od 12 mg nikako ne bi trebala bit štetna, već upravo suprotno.

Osobno bi obratila pažnju na ostale sastojke kao što je beta karoten, no ne toliko vezano uz doze, već uz Vaš životni stil i navike (da li ste pušač i sl.). Naime, ovaj vitamin nije preporučljivo uzimati u većim dozama i kroz duži vremenski period ukoliko ste pušač ili ste nedavno prekinuli s pušenjem cigareta. 


Povratak