Smijem li piti Rizolip ako imam samo povišen kolesterol,a trigliceride smanjene? Molim odgovor, da li smijem piti Rizolip ili ne?

Valentina Gambiroža, dipl.ing.

Po našim iskustvima, a zahvaljujući cijenjenoj dr. med. S. Harčević Vasilik, primjena RIZOLIP-a se i u ovakvim slučajevima pokazala učinkovita. Kod pacijenata koji su uzimali RIZOLIP (pripisan im je jer su imali povišen kolesterol, a normalne ili čak smanjene vrijednosti triglicerida), uočilo se da se povišen kolesterol smanjio, a vrijednosti TGL-a se pritom nisu značajno smanjivale (zanemariv utjecaj). Rizolip dakle smanjuje ukupne masnoće, ali ih potom drži u normali, tako da se u Vašem slučaju može slobodno uzimati.         

Povratak