Ima li kakvih interakcija između pojedinih lijekova i BETA GLUKANA?

Valentina Gambiroža, dipl.ing.preh.teh, nutricionist

Do sada nisu zabilježene nikakve štetne interakcije između beta glukana i pojedinih lijekova. Beta 1,3 glukan izoliran iz kvasca se u Americi nalazi na FDA G.R.A.S. listi (Generally Regarded As Safe), odnosno, općenito se smatra sigurnim.
U stvari, pokazalo se da beta glukan potiče učinak antibiotika i lijekova za snižavanje kolesterola i lipida u krvi.         

Povratak