Koja je preporučena dnevna doza za BETA GLUKAN?

Valentina Gambiroža, dipl.ing.preh.teh, nutricionist

Preporučena dnevna doza ne postoji. Smatra se da bi opća preporučljiva doza za čovjeka bila 20-25 mg beta glukana na dan po kg tjelesne mase, no nisu uočena nikakva štetna djelovanja ni pri puno većim dozama. Naravno, preporučena doza ovisi i o željenom učinku, kao i samom zdravstvenom stanju organizma, stupnju uhranjenosti, metabolizmu, stanju imunološkog sustava i sl. pa ona može biti i veća, odnosno manja.         

Povratak