Savjetovalište

GOTU KOLA

Za bolju koncentraciju i pamćenje!

Tradicija istoka za bolju koncentraciju i pamćenje! - djeluje neuroprotektivno, pojačava radnu memoriju te povisuje potencijal pamćenja

Cijena

0,00 kn

Pitanja i odgovori vezani uz GOTU KOLA

Što je GOTU KOLA?

Odgovara: Valentina Gambiroža, dipl.ing.preh.teh, nutricionist

GOTU KOLA je engleski naziv za biljku Centellu (Centella asiatica). To je močvarna biljka puzavica, relativno niska rasta. Prirodna staništa GOTU KOLE su Indija, Japan, Kina, Indonezija, Južna Afrika i Sri Lanka, no u posljednje vrijeme se kultivira i drugdje zbog komercijalnih aplikacija.

Povratak