Imunološki sustav i HPV

Valentina Gambiroža, dipl.ing.preh.teh, nutricionist

Infekcija humanim papilomavirusom (HPV) jedna je od najčešćih spolno prenosivih bolesti virusne etiologije. Simptomi ove virusne bolesti obično nisu jasno izraženi pa zaražene osobe često nisu ni svjesne da su bolesne. Smatra se da 60 % žena tijekom generativne dobi biva zaraženo jednim ili više od stotinjak poznatih tipova HPV-a.HPV infekcija se ne može liječiti kao infekcije uzrokovane nekim drugim virusima. Značajni rezultati u terapiji i prevenciji HPV infekcija ipak su uočeni, i to raznim metodama jačanja imunološkog sustava i odgovora organizma. U posljednjih 30 godina, učestalost infekcije HPV-om značajno raste, a ključan je čimbenik u razvoju karcinoma cerviksa.

Što je HPV?

Porodica humanih papilomavirusa (HPV-a) taksonomski se svrstava u porodicu Papovaviridae, rod Papillomavirus, a sadrži više od 150 tipova od kojih oko 30 inficira anogenitalnu regiju. Ime (lat. papilla = bradavica, oma = tumor) su dobili jer uzrokuju benigne tumore (papilome). Papiloma virusi su relativno mali DNA virusi koji su vrsno specifični i inficiraju sluznice i kožni epitel, te na tim mjestima izazivaju proliferciju epitela. Odgovorni su za nastanak bradavica, intraepitelnih neoplazija i karcinoma.

Prema promjenama koje mogu uzrokovati, odnosno prema potencijalu da uzrokuju zloćudne promjene, HPV virusi se dijele u dvije grupe: niskorizični i visokorizični tipovi. HPV genotipovi visokog rizika (HPV-HR) su potentni induktori stanične proliferacije i imaju sposobnost imortalizacije humanih stanica. Najvažniji visokoriznični genotipovi su HPV 16 i HPV 18 i odgovorni su za više od 70% raka vrata maternice.

Imunološki odgovor i HPV

Obrambeni sustav organizma može se podijeliti na specifični (stečeni) i nespecifični (prirođeni). Općenito, i specifični i nespecifični imunološki odgovor sudjeluju u obrani od virusnih infekcija. Iako se HPV odlično prilagođava različitim epitelnim stanicama kože i sluznice, te iako su HPV infekcije karakterizirane slabim ili nikakvim ispuštanjem signala za aktivaciju lokalnog imunološkog sustava, postoje pokazatelji da upravo jačanje imunološkog odgovora organizma može doprinijeti sprječavanju nastanka infekcije ili napredovanja lezija.

Uloga imunološkog sustava domaćina u kontroli HPV infekcija je dokazana i višim stupnjem HPV infekcija u HIV inficiranih i post transplatornih osoba kod kojih je imunološki sustav značajno oslabljen. Naime, upravo se te osobe češće i lakše zaraze HPV-om. Vjerojatnost da će zbog djelovanja HPV-a razviti cervikalne neoplazije čak je 5 puta veća u HIV pozitivnih nego li u HIV negativnih žena. Istraživanja ukazuju i da je imunosupresija uzrokovana transplatacijom također značajan faktor rizika.

Očito je da je dobro stanje imunološkog sustava ključno za obranu od „napada“ HPV-a i sprječavanje onkogeneze uzrokovane njihovim djelovanjem, a tome u prilog govore i epidemiološki podaci.

Beta glukan kao izuzetan modulator i aktivator te kao trenutno najjači poznati stimulator imunološkog sustava zasigurno je dobar preventivni, ali i terapijski odabir u slučajevima HPV-om uzrokovanih infekcija. 

Povratak